Zwemschool: van 4 tot 10 jaar (max 12 jaar)

 • Instapmomenten
  Er zijn 3 instapmomenten voor nieuwe zwemmers: meer bepaald begin januari, begin mei en begin september. Starten op een ander tijdstip is niet mogelijk.
 • Leeftijd
  Uw kind moet minimum 4 jaar zijn of worden in de maand dat de lessenreeks start. Uw kind kan in de zwemschool zwemmen tot het jaar waarin het 11 jaar wordt.
 • Wachtlijst
  Wij werken soms met wachtlijsten. Wij noteren uw vraag tot inschrijving, en contacteren u dan wanneer wij u meer informatie kunnen geven over het startmoment van uw kind.
  • Voor Dilbekenaren: het eerstvolgende startmoment waarvoor nog ingeschreven kan worden is september 2019 - er is geen wachtlijst
  • Voor niet-Dilbekenaren: er is een  wachtlijst 
  • Indien u reeds een kind heeft dat actief is in onze zwemvereniging, dan trachten wij de wachttijd voor broer/zus te beperken. Wij houden in de mate van het mogelijke rekening met de door u opgegeven voorkeurslesmomenten. De groepsindeling gebeurt in de maand die voorafgaat aan de start van de lessenreeks.
 • Lidgeld 2015logoparticipatiepasDilbeek
  • Het lidgeld bedraagt €125 per zwemmer voor zwemlessen in het kleine bad (rode, witte, groene en paarse badmutsen)
  • Het lidgeld bedraagt €145 per zwemmer voor zweminitiatie in het groete bad (oranje, licht groene, zwrte en gele badmutsen)
  • Gezins korting : 2de kind dat lid is: €10 korting, 3de kind dat lid is binnen hetzelfde gezin €20 korting
  • DiZV werkt ook met de gemeente Dilbeek voor de houders van een PARTICIPATIE PAS  (80% korting). 
  • Het seizoen telt 12 lesmaanden, d.w.z. dat u lidgeld betaalt voor zwemlessen van september tot en met augustus, maar excl. de zomersluiting en de dagen waarop het zwembad gesloten is.
 • Inschrijven