Reddend zwemmen: van 11 jaar tot en met 16 jaar

 • Instapmoment
  Voor het reddend zwemmen is er één instapmoment nl. september.
 • Leeftijd
  Voor zwemmers vanaf 11 jaar, met een zwembrevet van minimum 400 meter én die slagen voor een zwemproef.
 • Inschrijving/wachtlijst
  De zwemmers van 11 jaar die reeds lid zijn van DiZV krijgen de eerste voorkeur voor inschrijving voor het reddend zwemmen. Andere geïnteresseerden komen op een wachtlijst te staan, zij worden dan in volgorde van aanmelding aangeschreven.
 • Lidgeld
  Het lidgeld bedraagt: 175 euro voor het schooljaar 2019-2020. Voor het tweede kind van hetzelfde gezin dat reddend zwemmen volgt; 165 euro. voor het derde kind: 155 euro.
  Het seizoen telt 10 lesmaanden, d.w.z. dat u lidgeld betaalt voor zwemlessen gedurende de periode september – augustus, maar er is een sluitingsperiode in de grote vakantie. 

1. Omschrijving:reddend zwemmen

Reddend zwemmen is het onder de knie krijgen van verschillende redding technieken die van pas komen wanneer iemand anders in het water in nood is. Er worden verschillende hulp- en redding technieken geleerd:

 • Technieken voor redding van op het droge.
 • Technieken om zelf te water te gaan indien de drenkeling buiten handbereik is of reeds onder het wateroppervlak is verdwenen al of niet met hulpmiddelen.
 • Bevrijdingstechnieken bij persoonlijk contact met een paniekerige drenkeling.
 • Vervoerstechnieken om uw slachtoffer te vervoeren.
 • reanimatie 

 2. Tijdstippen:

Het Reddend zwemmen gaat door op zaterdag avond :

 •  van 17u00 tot 18u15
 •  van 18u15 tot 19u30

3. Vereisten om deel te nemen aan reddend zwemmen.

Om aan het reddend zwemmen deel te nemen moet je min 11 jaar oud zijn (of 11 jaar worden in dat startend jaar). Daarnaast moet je in het bezit zijn van een zwem brevet van min 800m. De 3 basis stijlen moeten gekend zijn. (Crawl, rug en schoolslag)

4. Doelstelling:

Het reddend zwemmen geeft je ‘tips en tricks’ mee om mensen te redden uit het water. Daarnaast geeft het reddend zwemmen je een basis mee, die je kan gebruiken voor een eventuele verder gevorderde opleiding als redder.

Binnen ons reddend zwemmen worden dan ook een brevet afgeleverd ifv haar of zijn behaalde doelen. (De toelating tot een cursus geldt maximum twee jaar)

Brevet: Voorbereidend Reddersbrevet.

Toelatingsproef hoge redder: Te water gaan met startduik (1) en 25meter onder water zwemmen(2), 25meter op de rug zwemmen met polsen uit het water(3), Dit alles binnen een tijd van 1min.15 sec(4). Gevolgd door 150meter zwemmen met de ogen boven water en naar voor kijkend(5) in een totale tijd van 4min en 30 sec.

 1. Niet toegelaten: inspringen of duiken met hoofd boven water
 2. Niet toegelaten: ogen boven water voor aantikken of crawl zwemmen
 3. Niet toegelaten: afstoten/aantikken op de buik; toegelaten: afstoten onder water met de armen opwaarts
 4. Wie vroeger aankomt, mag onmiddellijk doorzwemmen
 5. Niet toegelaten: waden – Toegelaten: wisselen van zwemslag, officiële keerpunten.

Om het behalen van dit brevet moet je minstens 2 jaar rekenen.

6. Oefeningen

 • A) Conditie training: Crawl, rug en schoolslag. Daarnaast wordt ook waterpolo crawl en schoolslag aangeleerd om tijdens een redding, je slachtoffer in het oog te houden.
 • B) Vervoerstechnieken: Deze worden op het droge aangeleerd en toegepast in het water. Dit met zowel behulp van popzwemmen als mensen (mede studenten vanuit de groep)
 • C) Redding technieken: Eenden duik, popduiken, reddersprong, op een veilige manier te water gaan, ...
 • D) Reanimatie technieken + gebruik van AED
 • E) Bevrijdingstechhnieken